Avís Legal

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informem que aquesta pàgina Web és propietat de D. JOSÉ LUIS CEJUDO HUERTA, amb DNI 38.512.856-T i domicil a efectes de notificacions a Sant Just Desvern (Barcelona), Carretera Reial n º 102. L'adreça de correu electrònic de contacte és cejudo@apartamentosantillana.es

´Apartamentosantillana.es´ manté la seva pàgina web per la informació al públic sobre el producte que s'ofereix de lloguer de temporada, i la seva política de privacitat s'aplica a totes les pàgines de la seva propietat.

La navegació, accés i ús de la web confereix la condició d'usuari per la qual s'accepten, des de la navegació per la mateixa totes les condicions d'ús aquí establertes sens perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte de la web i de la veracitat i licitud de les informacions aportades pels usuaris en els formularis per ´apartamentosantillana.es´ per l'accés a certs continguts o serveis oferts per la web.

El propietari de la pàgina es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d'ús de la mateixa o en les eventuals condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar, a través dels seus web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Així mateix, el propietari de la pàgina es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari per la seva web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació.

El propietari de la pàgina web, no es responsabilitza dels possibles errors o possibles danys que es puguin produir en els equips o fitxers de l'usari quan corresponguin a l'allotjament d'un virus en l'equip de l'usuari, mal funcionament del navegador o vesiones no actualitzades del mateix, així com tots els danys o fallades de seguretat que expressamente la legislació no atribueixi al titular del web.

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, ´apartamentosantillana.es´ informa als usuaris, que les dades personals obtingudes mitjançant els formularis d'aquesta pàgina web seran introduïdes en un fitxer automatitzat gestionat de forma externa i sota la responsabilitat de FINQUES MI CASA SLU, amb la qual el propietari té contractada la gestió de LOPD, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

En cap cas aquestes dades seran cedides o venudes a tercers ni usats amb una altra finalitat que l'expressada sense consentiment exprés i previ de l'usuari, excepte quan sigui requerit per les autoritats competents.

Les seves dades personals es tractaran amb la màxima confidencialitat i amb el deure de secret requerits. FINQUES MI CASA ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives definides en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD 15/1999.

Pot exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, mitjançant correu electrònic a l'adreça clientes@apartamentosantillana.es, o per correu ordinari al domicili situat a la crta Reial n ยบ 102 de Sant Just Desvern (Barcelona). Si en el termini de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Tancar Finestra